I Dagtilbud Hasle er forældresamarbejdet baseret på en grundtanke om, at I som forældre er barnets mest betydningsfulde voksne. Det betyder at samarbejdet med jer allerede starter, når I får tildelt en plads i en af dagtilbuddets afdelinger. I bliver kontaktet af den afdeling barnet skal gå i inden barnet begynder. Der afholdes et opstartsmøde, hvor I kan fortælle om jeres barn og forventninger til samarbejdet. Personalet fortæller om det pædagogiske arbejde i afdelingen og forventninger til samarbejdet. Barnets indkøring i institutionen aftales, så den afstemmer barnets behov. Efter tre måneder afholdes en samtale med forældrene, hvor barnets start og samarbejdet mellem forældre og personale evalueres.

Alle børn er tilknyttet en kontaktpædagog, der er ansvarlig for barnets indkøring, videre trivsel og udvikling i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i afdelingen. Det er kontaktpædagogen, der afholder forældresamtaler og evt. vejledninger.

Forældrene inddrages altid i tiltag omkring deres børn, og orienteres både i den daglige dialog og via Aula omkring det pædagogiske arbejde med hele børnegruppen. Forældrene opfordres til at deltage i de forskellige fælles forældre-/familieaktiviteter, som foregår i afdelingen.

I nogle af afdelingerne afholdes der forældrecaféer, hvor forældrene præsenteres for konkrete tiltag i den pædagogiske praksis, og selv er aktive deltagere i f.eks. sanglege, spil eller højtlæsning, som de kan bruge derhjemme med deres egne børn.

Forventninger til forældresamarbejdet

Forældreråd i afdelingerne

Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

Bestyrelsen i dagtilbuddet

Som forældre til et barn i dagtilbuddet har du mulighed for at blive valgt ind i dagtilbudsbestyrelsen.

Dagtilbudsbestyrelsen drøfter og beslutter de overordnede rammer for dagtilbuddets drift og pædagogiske udvikling.

Vision for bestyrelsesarbejdet 
Vi vil fremme og understøtte et godt, trygt, udviklende og inspirerende miljø for børn, forældre og personale i vores institutioner med øje og respekt for diversiteten i vores dagtilbud. Gennem vidensdeling og via arbejdet med de overordnede principper for dagtilbuddet vil vi udvikle og kvalificere institutionernes fokus og retning.

Forældrerepræsentanter

Formand:

Miriam Bjerrum (Krible Krable)
mail: miriam.bjerrum@gmail.com

Næstformand:
Marie Nordemann Nees (Bakken)
tel: 2633 1741
mail: marienordemann@yahoo.dk

Fowsiyo  Dahir (Rydevænget)
tel: 5385 9540
mail: fowsiyo-B12@hotmail.com

Henrik Hjort (Vuggestuen Hasle)
tel: 2628 2439
mail: henrik@henrikhjort.dk

Naja Bøgild Lomstein (Børnehaven Charlottehøj)
mail: najalomstein@gmail.com

Peter Lange Jakobsen (Rend og Hop)
mail: peterlange85@hotmail.com

Mathilde Nørmølle (Hobbitten)
tel: 3011 8699
mail: frk.mathilde@gmail.com

Margrethe Sanggaard (Solen)
tel: 2556 6905
mail: margrethep@gmail.com

Der er pt. ikke forældrerepræsentanter fra Vuggestuen Charlottehøj, Børnehuset Fjældevænget og Børnehuset Himmelblå.

Medarbejderrepræsentanter

Eva Caritas (Solen)
mail: ecn@aarhus.dk
 
Ledelsesrepræsentanter

Martin Voldum (souschef og pædagogiske leder i Børnehuset Rydevænget)
tel: 2452 2537
mail: mcvol@aarhus.dk
 
Kristine Schroll (dagtilbudsleder)
tel: 2920 4180
mail: kisc@aarhus.dk

Her finder du referaterne fra bestyrelsens møder.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Dagtilbudsbestyrelsen har besluttet, at alle afdelinger i dagtilbuddet holder lukket følgende dage i 2022:

  • Mandag til onsdag før påske 11., 12. og 13. april
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 27. maj
  • Dagene mellem jul og nytår 27. - 31. december

Da der kan være familier, der har behov for pasning, når afdelingen har lukket, tilbyder vi fællespasning til de børn, der er tilmeldt på forhånd. Behov for pasning er, at I ikke har andre muligheder for at få passet jeres barn.

Fællespasningen foregår i en eller flere institutioner i dagtilbuddet.

Dagtilbuddet holder lukket følgende dage i 2023:

  • Mandag til onsdag før påske 3.- 4. og 5. april
  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 19. maj
  • Grundlovsdag 5. juni
  • Uge 29 og 30 (17.-28. juli)
  • Dagene mellem jul og nytår 27. - 29. december