Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Som forælder er du den vigtigste voksne i dit barns liv. Derfor er det afgørende for dit barns udvikling og trivsel, at vi kan samarbejde.

 • Læs op

Indhold

  I Dagtilbud Hasle er forældresamarbejdet baseret på en grundtanke om, at I som forældre er barnets mest betydningsfulde voksne. Det betyder at samarbejdet med jer allerede starter, når I får tildelt en plads i en af dagtilbuddets afdelinger. I bliver kontaktet af den afdeling barnet skal gå i inden barnet begynder. Der afholdes et opstartsmøde, hvor I kan fortælle om jeres barn og forventninger til samarbejdet. Personalet fortæller om det pædagogiske arbejde i afdelingen og forventninger til samarbejdet. Barnets indkøring i institutionen aftales, så den afstemmer barnets behov. Efter tre måneder afholdes en samtale med forældrene, hvor barnets start og samarbejdet mellem forældre og personale evalueres.

  Alle børn er tilknyttet en kontaktpædagog, der er ansvarlig for barnets indkøring, videre trivsel og udvikling i samarbejde med forældrene og det øvrige personale i afdelingen. Det er kontaktpædagogen, der afholder forældresamtaler og evt. vejledninger.

  Forældrene inddrages altid i tiltag omkring deres børn, og orienteres både i den daglige dialog og via Aula omkring det pædagogiske arbejde med hele børnegruppen. Forældrene opfordres til at deltage i de forskellige fælles forældre-/familieaktiviteter, som foregår i afdelingen.

  I nogle af afdelingerne afholdes der forældrecaféer, hvor forældrene præsenteres for konkrete tiltag i den pædagogiske praksis, og selv er aktive deltagere i f.eks. sanglege, spil eller højtlæsning, som de kan bruge derhjemme med deres egne børn.

  Forventninger til forældresamarbejdet

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som forældre til et barn i dagtilbuddet har du mulighed for at blive valgt ind i dagtilbudsbestyrelsen.

  Dagtilbudsbestyrelsen drøfter og beslutter de overordnede rammer for dagtilbuddets drift og pædagogiske udvikling.

  Vision for bestyrelsesarbejdet 

  Vi vil fremme og understøtte et godt, trygt, udviklende og inspirerende miljø for børn, forældre og personale i vores institutioner med øje og respekt for diversiteten i vores dagtilbud. Gennem vidensdeling og via arbejdet med de overordnede principper for dagtilbuddet vil vi udvikle og kvalificere institutionernes fokus og retning.

  Bestyrelsen for 2023/2024:

  Forældrerepræsentanter

  Formand:
  Mathilde Nørmølle (Hobbitten)
  tel: 30 11 86 99
  mail: frk.mathilde@gmail.com

  Næstformand:
  Malene Andersen Odgaard (Vuggestuen Hasle)
  tel: 51 61 15 27
  mail: malene.k.andersen@gmail.com

  Miriam Bjerrum (Krible Krable)
  mail: miriam.bjerrum@gmail.com

  Fowsiyo  Dahir (Rydevænget)
  tel: 53 85 95 40
  mail: fowsiyo-B12@hotmail.com

  Margrethe Sanggaard (Solen)
  tel: 25 56 69 05
  mail: margrethep@gmail.com

  Thomas Nørgaard (Børnehaven Charlottehøj)
  tel: 22 76 68 18
  mail: thomas.norgaard@me.com

  Malene Clausen (Bakken)
  tel: 40 88 23 72
  mail: malenevchristensen@hotmail.com

  Thomas Maegaard-Jacobsen (Rend og Hop)
  tel: 41 40 04 04
  mail: maegaard_tom@hotmail.com

  Henriette Wittendorff Ipsen (Himmelblå)
  tel: 25 38 27 24
  mail: henriettewipsen@hotmail.com

  Der er pt. ikke forældrerepræsentanter fra Vuggestuen Charlottehøj og Børnehuset Fjældevænget.

  Medarbejderrepræsentanter

  Eva Caritas (Solen)
  mail: ecn@aarhus.dk

  Christina Højberg Rugaard (Børnehuset Rydevænget)
  mail: chhojr@aarhus.dk

  Elisabeth Mathiesen (Hobbitten)
  mail: maeli@aarhus.dk

  Ledelsesrepræsentanter

  Martin Voldum (souschef og pædagogiske leder i Børnehuset Rydevænget)
  tel: 24 52 25 37
  mail: mcvol@aarhus.dk
   
  Kristine Schroll (dagtilbudsleder)
  tel: 29 20 41 80
  mail: kisc@aarhus.dk

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  Bestyrelsen har vedtaget følgende principper:

  Dagtilbudsbestyrelsen har besluttet, at alle afdelinger i dagtilbuddet holder lukket følgende dage i 2024:

  Mandag - onsdag før påske: 25., 26. og 27. marts
  Dagen efter Kristi Himmelfart 10. maj
  Grundlovsdag 5. juni
  Uge 29 og 30 (15. - 26. juli) 
  Jul 23. - 31. december

  Sidst opdateret: 3. april 2024