Det pædagogiske arbejde i afdelingerne tager afsæt i den konkrete børnegruppe, børnesammensætningen og den enkelte afdelings særkende.

Alle afdelinger arbejder som udgangspunkt med børnene i mindre grupper. Grupperne er sammensat ud fra børnenes udviklingstrin og allerede eksisterende eller potentielle relationer. Dette giver mulighed for at skabe et godt overblik over børnenes udvikling og relationer, samt rum og tid til ro til det enkelte barn.

Den pædagogiske hverdag veksler mellem strukturerede aktiviteter planlagt af de voksne og lege som børnene selv sætter i gang. De planlagte aktiviteter tager afsæt i børnenes interesser, hvad der optager børnegruppen og det enkelte barns udviklingstrin.

Vi vægter børnefællesskaberne højt. Det betyder, at vi i det daglige pædagogiske arbejde altid har fokus på, hvordan det enkelte barn understøttes i at indgå i fællesskaberne; dels gennem de aktiviteter, der igangsættes og dels ved at skabe rum for, at det enkelte barn kan gå ud og ind af fællesskabet.

Alle afdelingerne bruger nærmiljøet meget. Det kan være en tur på Vestereng, skoven og parken i Herredsvang. Afdelingerne går på besøg hos hinanden, og vi mødes til fælles Skt. Hans bål.
En uge hver sommer afholder vi fælles OL for hele dagtilbuddet. Her har vi en fælles åbning og afslutning af OL. I dagene imellem, er der arrangeret aktiviteter for de forskellige aldersgrupper på tværs af dagtilbuddet.

Pædagogisk læreplan

Samarbejde med Hasle Skole

Vi har et tæt samarbejde med Hasle Skole, som ligger i lokaldistriktet.

I alle afdelinger med børnehavebørn etableres der grupper for de ældste børn, det sidste år inden skolestart. I disse grupper arbejdes der med børnenes trivsel, dannelse og udvikling, der gør børnene parate til at håndtere de udfordringer, de møder i deres liv efter de er gået ud af institutionerne.

I efteråret og foråret inden de ældste børn skal starte i skole afholder dagtilbuddet i samarbejde med Hasle Skole skoleuger. De kommende skolebørn fra hele dagtilbuddet er på Hasle Skole hver dag i en uge. I løbet af ugerne arbejdes der med at skabe tryghed og genkendelse omkring de fysiske rammer på skolen som f.eks.  faglokaler, skolegårde, toiletter, SFO, kantine m.m. Der arbejdes også med en introduktion til de fag, som børnene skal have, når de begynder i skole, gennem skoleorienterede aktiviteter såsom dansk, matematik, idræt m.m.

I forårets skoleuge er der et tæt samarbejde med SFO og 0.klasserne, hvor de kommende skolebørn har en dag i 0.klasse og en eftermiddag i SFO.

Der er desuden etableret jobswap mellem børnehaveklasselederne og pædagogerne i ældstebørnsgrupperne. Her deltager børnehaveklasselederne en dag i børnehavens hverdag, mens pædagogerne er i 0. klasserne. Det er målet, at pædagoger og børnehaveklasseledere ad den vej får et større kendskab til hinandens og børnenes hverdag og kultur.

For at understøtte børnenes kendskab til hinanden på tværs af afdelingerne har ældstebørnsgrupperne legeaftaler en gang om måned. Her mødes de i de forskellige afdelinger og får et indblik i, hvordan der ser ud i andre afdelinger, og hvad deres kommende skolekammerater er optagede af.

Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

Dokumentation