I Vuggestuen Charlottehøj er vores fornemmeste opgave at skabe trivsel og udvikling for alle børn. Vi tror på, at vi kun kan lykkes med dette i et godt samarbejde med jer forældre, som er de primære omsorgspersoner for jeres børn.

Ved at børnene har mulighed for at udfolde sig og blive udfordret får de tiltro til sig selv og egne kompetencer. De udvikler selvværd og selvtillid. De får erfaring med det at være en del af et fællesskab.

Vi deler i videst muligt omfang børnene i mindre grupper. Det giver os de bedste betingelser for at tilbyde læringsmiljøer og aktiviteter, der rammer hvert enkelt barns nærmeste udviklingszone. Børn i vuggestuealderen lærer igennem leg og i særdeleshed igennem kroppen. Det er en viden, der går igen i alle aktiviteter, vi tilbyder børnene.

Vi arbejder med temaer året rundt, som indeholder alle dele af læreplanen, men hvor noget har mere fokus end andet.

Vuggestuen er et lyst og indbydende hus, der er indrettet med tre aldersintegrerede stuer, samt et stort dejligt fællesrum i midten af huset, med flotte vægmalerier, så man føler sig hensat til Afrikas savanne.

Specielt fællesrummets muligheder stemmer overens med, at vi har fokus på at bruge kroppen i vores læringsaktiviteter. Her er plads til masser af leg og kropslig udfoldelse, med forskellige forhindringer, madrasser og en motorikskinne, hvor vi kan hænge gynger, ringe, trapez mv.
Både stuer og fællesrum danner samtidig ramme for rytmik og bevægelse, hvorfor man vil støde på congas, trommestikker og andre sjove ting der kan lave mange lyde!

Legepladsen er varieret med græs, fliser, træer, buske, gynger, legehuse, sandkasse, bakker, hyggekroge, musikinstrumentet, cykelbane og rutchebane, hvilket alt sammen giver mulighed for leg og brug af kroppen og fantasi.

 

Vuggestuen Charlottehøj er en kommunal institution, der er normeret til 39 børn i alderen 0-3 år. 
Huset er delt i tre aldersintegrerede stuer, med 13 børn på hver stue. Vi arbejder generelt som ét hus og alle børn og forældre kender alle voksne.

Vi har særlig vægt på det motoriske, og vi synger meget med børnene. Det er en rigtig god måde at stimulere sprog på, ligesom fællessang også er en måde at være sammen i et fællesskab på. Derudover er vi meget glade for at være ude og udforske i naturen – både på vores dejlige legeplads og på ture i nærmiljøet. Vi arbejder bevidst og kontinuerligt med at bruge uderummet på legepladsen, som et ekstra pædagogisk læringsrum.

Dagsstruktur

Kl. 6:30-7:30: Der er mulighed for morgenmad til de børn, der kommer tidligt.

Kl. 8:00: Vi fordeler os på stuerne. Dette for, at det skal være en tryg og rolig oplevelse at blive afleveret.

Kl. 9:00: Vi holder samling på stuerne. Til samling får vi lidt brød og et glas vand. Vi synger nogle sange, øver rim og taler om dagens aktiviteter.

Kl. 9:30: Dagens pædagogisk strukturerede aktiviteter i mindre grupper. Aktiviteterne tager altid udgangspunkt i børnegruppens nærmeste udviklingszone. Vi er hver dag både ude og inde i alt slags vejr.

Kl. 10:30: Vi vasker hænder og spiser. Når vi har spist, bliver børnene skiftet og de som skal sove, bliver puttet. Børnene sover i barnevogne og de ældste sover på madrasser i fællesrummet.

Kl. 12:00-13:00: I dette tidsrum er de vågne børn samlet på én stue. Børn som har sovet under frokosten får mad. Andre vågne børn leger. Personalet afvikler på skift stuemøder og pauser i dette tidsrum.

Kl. 13:00: Når alle personaler er tilbage fra møder og pauser, fordeler vi os på stuerne igen.

Kl. 13:45: Vi spiser madpakker efterhånden som børnene vågner fra deres middagssøvn. Herefter er der leg på stuen, i fællesrummet eller på legepladsen.

Kl. 15:30: Som udgangspunkt er stuerne fælles fra dette tidspunkt.

Kl. 17.00: Børnehuset lukker (fredag lukkes kl. 16:30)

Der er morgenmad i vuggestuen fra kl. 06.30-07.30 for de børn, som ikke kan nå at spise hjemme.

Omkring kl. 09.00 tilbydes børnene vand og brød, når vi holder samling.

I Vuggestuen Charlottehøj har forældrene tilvalgt det kommunale frokostmåltid, som leveres af en ekstern leverandør. Maden varierer fra dag til dag, med både varm og kold mad.

Om eftermiddagen spiser børnene deres medbragte madpakker.

De yngste børn, der stadig bruger sutteflaske, skal selv medbringe disse. Det aftales nærmere med den pædagogiske leder og kontaktpædagogen.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I vores samarbejde med forældre, er det vigtigt, at vi løbende har en god dialog om jeres barns trivsel og udvikling. I kan forvente, at vi vil være åbne og ærlige for herigennem at skabe tillid og tryghed for jer. Det er vigtigt for jeres barns trivsel i vuggestuen, at I er trygge ved at aflevere jeres barn til os.

I dagligdagen vil vi fortælle små oplevelser fra barnets dag, sjove ting, som barnet har sagt eller gjort, så I på den måde får et indtryk af jeres barns dag. Vi vil også fortælle, hvis barnet har haft en svær dag, og vi vil også bede jer om at fortælle, hvis der er ting derhjemme, som er anderledes end normalt.

Ud over dialogen i dagligdagen forventer vi også, at I holder jer opdaterede på Aula. Der kan stuens pædagoger skrive små beskeder om barnet, der kan være opslag eller nyheder der kan være relevante at læse.

Efter at barnet har gået i vuggestuen i ca. 3 måneder holder vi en samtale med deltagelse af forældre, kontaktpædagog og den pædagogiske leder, med henblik på at følge op på indkøringen. Når barnet er mellem 9-14 måneder holder vi ligeledes en status-udviklingssamtale, for at følge op på barnets tidlige udvikling.

Når barnet er ca. 2,5 år, holder vi endnu en samtale med fokus på barnets trivsel og omkring overgangen til børnehave.

Der er altid mulighed for en ekstra samtale hvis enten I eller vi skønner det nødvendigt.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.