Udeliv
Vi prioriterer udeliv højt. Det gør vi, fordi der er frisk luft og mulighed for leg og bevægelse på en anden måde end indenfor – og så er det sundt! Der er derfor en gruppe børn fra hver stue på tur hver dag. Ligeledes er alle vågne børn på legepladsen i middagsstunden. De fleste børn sover udenfor for at få de samme sundhedsmæssige fordele, som dem, der er ude at lege. Vores legeplads giver mulighed for mange forskellige aktiviteter som boldspil, leg i sandkasserne eller kørsel på forskellige køretøjer.

Både vuggestue- og børnehavebørn er en gang om ugen i naturgruppe. De beskæftiger sig bredt med natur; tager på ture i skoven, byen og ved stranden, men også f.eks. på Naturhistorisk Museum og Moesgaard Museum. De benytter også vores bålplads på legepladsen.

Vi har et drivhus på legepladsen samt nogle højbede. Her dyrker vi forskellige grøntsager og krydderurter, som vi følger væksten af og smager på, når de er modne. På den måde får børnene en forståelse for, hvor vi får vores grøntsager fra, og hvordan de vokser og modnes.

Venskaber, fællesskab og legeaftaler
Gode venskaber er afgørende for det enkelte barns trivsel og hverdagsliv.
Hos os er det vigtigt, at alle børn oplever at have mindst en ven, så derfor arbejder vi meget bevidst med børns venskaber, de sociale relationer og respekten for forskelligheder.
I Børnehuset vægter vi fællesskabet meget højt. Det er i samspillet med andre børn og voksne, at vi udvikles og dannes som individer. Vi bliver klogere på os selv og på hinanden. I Børnehuset arbejder vi ud fra tanken om, at alle skal opleve at være en del af et fællesskab. Fællesskabet kan både være det, vi har sammen på de enkelte stuer, men også som et helt hus. Om fredagen mærkes sammenholdet i høj grad, når vi samles i fællesrummet til fredagssang, hvor vi synger og ønsker hinanden god weekend.

Børnehuset Fjældevænget er normeret til 30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Børnene er i det daglige delt på 5 stuer.

Hver stue er indrettet med hyggelige små kroge, hvor børnene kan fordybe sig i leg i en lille gruppe. Vi har to fællesrum, hvoraf det ene er indrettet som et motorikrum. Her har vi to klatrevægge, en ribbe og diverse redskaber, der kan klatres eller gynges i. Det andet er indrettet med klaver, sofa til hyggelæsning, legehjørne med spil og konstruktionslegetøj. Det er her vi mødes hver eftermiddag fra kl. 16 og til børnehuset lukker.

Vores legeplads giver mulighed for mange forskellige aktiviteter som boldspil, leg i sandkasserne eller kørsel på forskellige køretøjer.
Vi har også en bålplads på legepladsen. Nogle gange hygger man rundt om bålet, andre gange laver vi mad over bål, f.eks. brød eller suppe.
Vi har også et drivhus samt nogle højbede. Her dyrker vi forskellige grøntsager og krydderurter, som vi følger væksten af og smager på, når de er modne.

Vi har en ”brugtbørs”, hvor alle forældre er velkomne til at give eller tage brugt tøj, så det kan gøre gavn i en anden familie.

 

Børnehuset er normeret til 30 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Børnene er i det daglige delt på 5 stuer:
Hajerne: vuggestuegruppe med 17 børn i alderen 0 – 2,11 år
Delfinerne: vuggestuegruppe med 13 børn i alderen 0 – 2,11 år
Rødspætterne: børnehavegruppe med 15 børn i alderen 3 – 5 år
Søstjernerne: børnehavegruppe med 11 børn i alderen 3 – 5 år
Piratfiskene: børnehavegruppe med 14 børn i alderen 5 – 7 år

Der er ansat følgende personale:
15 pædagoger, en pædagogstuderende, en pædagogmedhjælpere og 1en pædagogisk leder.

Dagligdagen
Dagen i Børnehuset har nogenlunde den samme struktur hver dag.

Kl. 6:30 – 8: Alle mødes i fællesrummet til en stille start på dagen.

Kl. 07 - 07:30: vi tilbyder morgenmad til de børn, der har behov for det.

Kl. 8 – 9: Vi fordeler os på alle fem stuer.

Kl. 9 – 11: Aktiviteter, leg og ture ud af huset.

Kl. 11 – 12:30: Frokost og putning af de mindste børn.

Kl. 12:30 – 14: Alle vågne børn er på legepladsen.

Kl. 14 – 15: Spisning af eftermiddagsmadpakker og oprydning.

Kl. 15 – 16: Aktiviteter og leg på stuerne.
 
Kl. 16 – 16.30/17.00: Alle mødes i fællesrummet til leg, læsning og afslutning på dagen.

Ture ud af huset
Hver dag er en gruppe børn fra hver stue på tur ud af huset. Det giver bedre plads og mere ro til de børn, der er hjemme i Børnehuset. Derudover er der andre formål med at komme på tur:
• Man øver sig i mange ting f.eks. trafikregler, og man oplever meget undervejs.
• Ture ud af huset giver børnene omverdens erfaring, hvilket er en del af vores sprogarbejde, hvor man går fra at tale om noget, læse en bog om det, undersøge det på internettet og til konkret at opleve det.
• Gruppen vil som regel være på 3-5 børn, hvilket er i tråd med vores generelle arbejde med at skabe nærvær og overskuelighed.

Sammen med Børnehuset Rydevænget har vi købt to minibusser. Dem bruger vi til længere ture, hvor vi sparer transporttid og har mere tid til at opleve det sted, vi er på tur til. Vi bruger dem også til at komme længere væk og til steder, vi ellers ikke ville have mulighed for med offentlig transport, f.eks. Vesterhavet, Egå Engsø og Lisbjerg Skov. Der er plads til seks børn i hver bus, og der er altid minimum to voksne med.

Grupper på tværs
Hver torsdag formiddag deles børnene i grupper, hvor de er sammen med børn fra andre stuer. Tanken bag er, at børnene får kendskab til børn fra andre stuer og husets andre voksne. Måske finder man sin bedste ven på en anden stue. Der bliver skabt og vedligeholdt relationer børnene imellem og mellem børn og voksne.

Traditioner
Vi har nogle faste traditioner i Børnehuset, som bringer glæde og genkendelighed bl.a. fastelavn, tur til Springhallen, påskefrokost, OL, sommerfest, tur til Ree Park, julefrokost og skoleuger.

I Børnehuset går vi meget op i, at børnene får sund og varieret kost både i madpakken, og det vi tilbyder, så de har god energi til dagen. Vi tilbyder morgenmad til de børn, som bliver afleveret inden 7.30. Morgenmaden byder bl.a. på cornflakes, havregryn/grød, A38 med ymerdrys, rugbrød, knækbrød, ost/ smøreost og frugt eller grønt.

Forældrene har tilvalgt den kommunale kostordning, hvilket betyder at vi hver dag får leveret vores frokostmåltid fra et firma. Frokosten består af rugbrød og pålægsfade med varierende pålæg og grønt.
Til eftermiddagsmad får børnene deres madpakke hjemmefra.

To gange om måneden har hver stue maddag, hvor der bliver lavet eftermiddagsmad til børn og voksne på stuen. Børnene er med til at købe ind og tilberede maden, som f.eks. kan være hjemmebagte boller med ost og lidt frugt eller pizzasnegle med agurkestave. Når vi har maddag, skal dit barn ikke have madpakke med. Vi laver vi også sommetider bålmad på legepladsen som en pædagogisk aktivitet.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Der vil undervejs i dit barns tid i Børnehuset, blive afholdt forskellige samtaler, som vedrører dets trivsel og udvikling. Vurderer vi eller I, at der er behov for yderligere samtaler, indkaldes I hertil. Som udgangspunkt holder vi følgende samtaler:

• Opstartssamtale
• SUS-samtale 9-14 måneder
• SUS-samtale på vej mod 3
• SUS-samtale på vej mod 4
• Opfølgende samtale ved ca. 4,5-årsalderen
• skoleparathedssamtale
• SUS-samtale på vej mod 6

Til samtalerne deltager I og kontaktpædagogen. Ved opstartssamtalen deltager også den pædagogiske leder.

I Børnehuset afholder vi forældremøder to gange årligt. Møderne er enten stuevis eller fælles for hhv. vuggestue og børnehave. Til møderne tager vi forskellige emner op, som vi eller I finder relevante. Det kan f.eks. være venskaber, søvnrytmer eller sprogarbejde. Vi har en forventning om, at I deltager på møderne.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.