Vi er en lille børnehave normeret til 40 børn i alderen 3-6 år fordelt på 2 aldersintegrerede stuer.
Vi er en børnehave der lægger stor vægt på omsorg. Omsorg handler om at skabe tryghed og tillid, og det er netop, når børnene er trygge, at de trives og udvikler sig. Børnene bliver taget alvorligt og mødt som de små medmennesker, de er.
I Børnehaven Charlottehøj arbejder vi positivt, anerkendende og inkluderende i forhold til børn, forældre og hinanden. Vi tænker i muligheder og ressourcer i stedet for mangler og forhindringer.
Vi arbejder struktureret med at skabe udvikling, lærerige oplevelser og et godt og trygt hverdagsliv i børnehaven.
I børnehaven har vi særligt vægt på de sproglige, motoriske og sociale kompetencer, natur og udeliv, samt den alsidig personlige udvikling.

Børnehaven Charlottehøj ligger i område Herredsvang/Hasle tæt ved Marienlystparken, skov og Vester eng. Vi bruger vores lokalområde til ture hver uge.

Børnehaven ligger i hjertet af Finnebyen, hvor vi bor i en bygning fra 1999. Vi har siden fået udbygget vores hus med ny garderobe.
Ideen bag indretningen af bygningen er, at der i midten af huset er et stort fællesrum, hvor vi alle kan mødes og blive inspireret af hinanden.
Derudover er der forsøgt at skabe mange små rum til leg og aktivitet. Vi har blandt andet værksted, teaterrum, dukkekrog og læsekrog samt vores to grupperum.
Vi har højt til loftet og vinduer, der går fra loft til gulv. Dette for at skabe en sammenhæng mellem inde og ude.
Vores rum er fleksibelt indrettet. Borde kan klappes op og møbler køres rundt, så rummene kan have flere funktioner. Indretningen af vores læringsrum justerer vi hele tiden for at sikre os, at det er spændende og udviklende for børnegruppen.

Vi har en hyggelig legeplads med mange små legerum. Legepladsen er varieret med græs, fliser, grus, bakke, buske, blomster og træer. Vi har gynger, hængekøje, legehuse, sandkasse, bålplads, klatrestativ og rutchebane, samt skur med mooncars, cykler og løbecykler.
Vores legeplads er indrettet til at kunne tilbyde motoriske udfordringer, sanselige oplevelser og fordybelse. Vi leger med vand, samler krible krable dyr, går med bare tæer og triller ned ad bakken.

 

I Børnehaven Charlottehøj er der ansat en faglig velfunderet og engageret personalegruppe. Der er lige nu ansat fem pædagoger, to medhjælpere, hvoraf den ene er i støttefunktion, og en pædagogisk leder.

Børnene er fordelt på to aldersintegrerede stuer.
Vi strukturerer vores pædagogiske arbejde med fokus på pædagogiske mål for hele børnegruppen og børnefællesskabet, men vægter i høj grad også at dele børnegruppen op i mindre grupper for lettere at kunne tilgodese det enkelte barns behov. Vi arbejder struktureret med fokus på hvert enkelt barns nærmeste udviklingszone, så vi sikrer, at der er bedst fundament for trivsel og udvikling.

Vi arbejder med temaer over ca. 2 måneder, hvor vi kommer omkring alle områder i vores læreplan. Et tema kan eksempelvis være ”Venskaber og fællesskab”.

Minimum en dag om ugen samles børnene i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne. Dette blandt andet for at skabe relationer og støtte op om venskaber på tværs af stuerne og arbejde med den kommende gruppe skolebørn mv.
Vi er meget optaget af at skabe læringsrum gennem hele dagen og har fokus på, at alle børn er i gang med leg og aktiviteter.

Dagsstruktur i Børnehaven Charlottehøj
Kl. 6:30-7:30: Børnehaven åbner. Vi tilbyder morgenmad til de børn, der møder tidligt.
Vi leger og fordeler os rundt i huset og på legepladsen, lige så snart det giver mening i forhold til antal børn og voksne.

Kl. 9:30: Stuerne samles og holder en kort samling og snakker om dagens program. Derefter starter dagens pædagogiske strukturerede aktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone. En dag om ugen har stuerne turdag - denne dag er der ikke samling.

Kl. 11:00: Vi spiser frokost.

Kl. 12:00: Vi går på legepladsen. Vi er ude hver dag i al slags vejr.
De børn, der har brug for en middagslur tilbydes den nu.
Det er i middagsstunden, at personalet afvikler pauser, afholder stuemøder og på skift har forberedelsestid.

Kl. 13:30: Børnene spiser deres medbragte eftermiddagsmadpakker.
I løbet af eftermiddagen er der igen tid til små aktiviteter ude eller inde, alt efter vejr og årstid.

Tirsdag, onsdag og torsdag lukker børnehaven kl. 17.00 og mandag og fredag lukker børnehaven kl. 16.30

Følgende traditioner og begivenheder vægter vi højt
• Fastelavn - vi holder fastelavnsfest for børnene med tøndeslagning, sang og udklædning.
• Fødselsdage - vi har vores eget lille fødselsdagsritual, hvor børnene blandt andet fejres med sang. Det er muligt, at børnene deler noget ud til stuen eller at invitere stuen hjem til fødselsdag.
• Jul - i løbet af december synger vi julesange, vi klipper julepynt og vi får besøg af børnehavens nisser. Hvert år inviterer Helligåndskirken os til julegudstjeneste og krybbespil.
I børnehaven holder vi i december julefrokost med risengrød og hvis vi er heldige, får vi besøg af julemanden.
Vi inviterer også forældre og søskende til julefest, hvor vi hygger, danser om juletræ og ser vores ældste børn gå luciaoptog.
• OL uge - et fælles arrangement for alle afdelinger i Dagtilbud Hasle med fokus på krop og bevægelsesaktiviteter i en sjov atmosfære.
• Påske - vi klipper påskepynt og taler om forår og påsketraditioner.
• Sankt Hans - i Dagtilbud Hasle fejrer vi fælles Sankt Hans på Amfiscenen. Vi laver bål, sender vores hjemmelavede hekse til Bloksbjerg og synger Midsommervisen.
• Skoleuge - der er to skoleuger i løbet af året. Skoleugerne afholdes sammen med de andre skolebørn fra Dagtilbud Hasle og der er forskellige aktiviteter, som knytter sig til det at skulle starte i skole.
• Sommerfest - i Børnehaven Charlottehøj holder vi sommerfest for husets familier, hvor vi laver forskellige aktiviteter og slutter med fællesspisning.
• Storbørns afslutning - for de ældste børn afholdes der ”Galla fest” og ”Planken ud fest” inden de skal videre i skole.

Hvert andet år stemmer forældrene i afdelingen om, hvorvidt der ønskes kostordning. Kostordningen består af et dagligt måltid.
I Børnehaven Charlottehøj har vi kostordning.
Hver formiddag får vi leveret en kold anretning til frokost med tilhørende årstidens grønt, samt hjemmebagt rugbrød. Madleverandøren garanterer en økologigrad på 92%.
Hvis et barn har lægedokumenteret allergi eller intolerans, kan der tages hensyn til dette.
Vi har valgt, at alle børn får serveret frokost uden svinekød, så alle børn kan spise og dele et fælles måltid hver dag.
Hos os er måltidet en vigtig pædagogisk aktivitet, hvor vi gerne vil skabe en rolig stemning og hvor vi øver tålmodighed, selvhjulpenhed og god dialog.

Børnene medbringer selv en eftermiddagsmadpakke. Her anbefaler vi en god madpakke med brød og grønt, så kroppen får energi til en aktiv eftermiddag.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Børnehaven Charlottehøj er vi indstillet på et tæt og inddragende forældresamarbejde. Vi vægter tillid, imødekommenhed og samarbejde omkring barnets trivsel og udvikling.

Vores samarbejde med forældrene starter allerede inden barnet starter. Når barnet har fået en plads i afdelingen, udsender vi et velkomstbrev, samt velkomstpjece fra afdelingen og dagtilbuddet til forældrene på mail.
Ved opstarten forventer vi, at forældrene har sat nogle dage af til, at barnet får en god indkøring.

Efter ca. 3 måneder afholdes en samtale med forældrene med fokus på barnets trivsel og udvikling i den første periode. Ved denne samtale deltager kontaktpædagogen og den pædagogiske leder sammen med forældrene.

Ca. én gang om året tilbydes en status- og udviklingssamtale, som er et frivilligt tilbud til forældre, der har børn i et dagtilbud.
I samtalen udveksler forældre og personale viden, erfaringer og ønsker om barnets trivsel, læring og udvikling.
Udover de formelle samtaler bestræber vi os på, altid at have tid til den uformelle hverdagssnak.

Få indflydelse på hverdagen
I Børnehaven Charlottehøj har vi et engageret forældreråd. Hvert år i juni afholder vi forældrerådsvalg og hvis du stiller op her har du gode muligheder for, at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

 

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.