Gå til hovedindhold

Børnehuset Himmelblå

Velkommen til Børnehuset Himmelblå, vi mener at børn har krav på tryghed, læring og en forudsigelig hverdag!

 • Læs op

Indhold

  I Børnehuset Himmelblå arbejder vi pædagogisk med at skabe ro, tryghed og udvikling. I alt hvad vi foretager os, tager vi hensyn til det enkelte barns alder og udvikling. Vores arbejde udspringer af et godt og ærligt forældresamarbejde.

  Vi er et hus med mange uddannede personaler og vi tror på, at det er nødvendigt hele tiden at lære af vores handlinger, så vi kan skabe en så god hverdag for børnene som muligt.

  Vi arbejder ofte i små grupper, så børnene kan danne venskaber ud fra fælles oplevelser. Vi er ofte på tur, hvor vi snakker med børnene om det vi ser og oplever. På den måde udvikler børnene deres sprog, viden om natur og evnen til at klare sig i trafikken. De lærer også, hvordan man opfører sig på offentlige steder som biblioteker og butikker.

  Vi har et stort fokus på sprogarbejdet, som både finder sted i hverdagspædagogikken og i styrkede indsatser. Alle har noget de kan blive bedre til og vi stræber efter at alle børn i løbet af institutionstiden er godt på vej til at blive livsduelige, respektfulde og tolerante små individer.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  Når du ankommer til Børnehuset Himmelblå bliver du mødt af et klassisk 70'er hus. Indenfor er vi fulgt med tiden og i foråret 2020 er det meste af huset gennemgribende renoveret.

  Lige fra vores indgangsparti har vi investeret i grafiske løsninger, som vi tror på kan skabe et inspirerende og glædeligt læringsmiljø for børnene. Huset er opdelt i tre grupper og rummer i øvrigt fællesrum, kontor, voksenafdeling samt en kælder vi også kan benytte til pædagogiske aktiviteter

  I fællesrummet har vi et akvarie, som mange af vores børn kan finde ro ved at kigge på, derudover har vi indrettet et læsehjørne og en dukkekrog.

  I grupperne er de fleste møbler på hjul. Det er helt bevidst, at vi har en dynamisk indretning af grupperne, som kan tilgodese de forskellige aktiviteter og pædagogiske fokus vi har hen over året. Vi arbejder meget med en tanke på rolige omgivelser og er løbende opmærksomme på, om vi i vores indretning skaber de bedst mulige læringsmiljøer med mulighed for leg og fordybelse.

  Vi har en stor legeplads med mulighed for at lukke af mellem børnehave og vuggestue. På legepladsen har vi et kæmpe legetårn, gyngestativer, et legekrat, cykelskur, sandkasse og en afdeling med legeredskaber beregnet til vuggestuebørn.

  For os er det vigtigt, at børnene oplever en tryg ramme om deres hverdag og vi er glade for de mange muligheder, vi har i vores indretning af læringsmiljøerne.

  Læs mere om Børnehuset Himmelblå

  Børnehuset Himmelblå er en integreret 0-6 års institution og er beliggende i Herredsvang i udkanten af Trillegården. Børnehuset har tre grupper; en vuggestuegruppe med 14-15 børn fra 0- ca. 3 år og en børnehave med 39-42 børn fra ca. 3-6 år. Børnehaven er delt op i to aldersopdelte grupper. Vi arbejder generelt som ét hus, så børn og forældre kender alle medarbejdere.

  Vi har særligt vægt på de sproglige og sociale kompetencer. Vi arbejder med børns venskaber og fællesskaber blandt andet gennem omverdens erfaring. Vores aktiviteter foregår både ude og inde i nærmiljøet, ved skov, strand eller i byen.

  Vores pædagogiske arbejde er hver dag præget af høj faglighed i en personalegruppe, der sammen øver sig i hele tiden at blive dygtigere og mere kompetente til det vi laver med børnene. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barn og børnegruppen, og vi har et ønske om et tæt og åbent samarbejde med alle forældre.

  Det gode børneliv, leg og passende udfordringer er en noget vi vægter højt i dagligdagen i Børnehuset Himmelblå.

  Dagsstruktur

  Kl. 6:30-7:30: Der er mulighed for morgenmad til de børn, der kommer tidligt.

  Kl. 8:00: Vi fordeler os i to grupper med henholdsvis børnehavegruppen og vuggestuegruppen lige så snart det giver mening i forhold til voksne og børn.

  Kl. 9:00: I vuggestuen tilbydes børnene en lille formiddagsmad.

  Kl. 9:30-11:30: Dagens pædagogisk strukturerede aktiviteter i mindre grupper. Aktiviteterne tager altid udgangspunkt i børnegruppens nærmeste udviklingszone. Vi er hver dag både ude og inde i alt slags vejr.

  Kl. 10:30: Spiser vuggestuebørnene. Det er dog meget individuelt, hvornår børnene er sultne, og derfor varierer spisetiden også.

  Kl. 11:30: Børnehavebørnene spiser frokost.

  Kl. 12:00-14:00: Børnehavebørnene er på legepladsen og vuggestuebørnene sover middagslur.

  Kl. 12:30-13:30: Personalet afholder deres pause på skift.

  Kl. 14.00: Børnene spiser deres medbragte brød- og frugt-madpakke. 

  Kl. 14.30: Leg - inde eller ude.

  Kl. 16.30: Næsten alle børn er hentet, og vi samles i en af grupperne. Der ryddes op og lukkes af i grupperne.

  Kl. 16.30/17.00: Børnehuset lukker (kl. 17.00 tirsdag, onsdag og torsdag og kl. 16.30 mandag og fredag.)

  Forældrene har tilvalgt den kommunale kostordning, hvilket betyder at vi hver dag får leveret vores frokostmåltid fra et firma.
  Frokosten består af rugbrød og pålægsfade med varierende pålæg og grønt. 

  Vuggestuebørnene får som udgangspunkt mælk til måltiderne. Børnehavebørnene får som udgangspunkt vand til måltiderne.

  Vi deler børnene op i små grupper ved måltiderne og arbejder med madro samt generel dannelse i madsituationen.
  Børnene er generelt med til de daglige rutiner, når vi dækker bord og rydder op.

  Vi har ikke en nedfældet sukkerpolitik i institutionen, men vi opfordrer til at slik og andet sødt er noget børnene får derhjemme og ikke i institutionen.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om I skal have med madpakker med. I stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Samarbejdet med forældrene starter allerede inden barnet starter. Når barnet har fået en plads i afdelingen, udsender vi et velkomstbrev samt forældrepjecer fra afdeling og dagtilbud til forældrene på mail.
  Ved opstarten forventer vi, at forældrene har sat nogle dage af til at barnet kommer godt i gang. Der vil også være en opstartssamtale med kontaktpædagogen, hvor vigtige emner omkring barnet drøftes.

  Efter ca. tre måneder afholdes en samtale med forældrene med fokus på barnets trivsel og udvikling i den første periode. Ved denne samtale deltager kontaktpædagogen og den pædagogiske leder sammen med forældrene.
  Ca. én gang om året tilbydes i øvrigt en status- og udviklingssamtale, som er et frivilligt tilbud til forældre, der har børn i et dagtilbud. I samtalen udveksler forældre og personale viden, erfaringer og ønsker om barnets trivsel, læring og udvikling.

  For at sikre det bedst mulige samarbejde mellem forældre og institution er det vigtigt, at alle parter ved, hvad vi kan forvente af hinanden.
  Vi vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde.

  I Børnehuset Himmelblå er det vigtigt, at du som forælder sørger for at:

  • Dit barn er frisk og udhvilet
  • Dit barn har spist morgenmad (Der tilbydes morgenmad til de børn, der møder ind 6:30-7:30)
  • Dit barns velbefindende er godt
  • At dit barn er rask
  • At du kommer til rette vedkommende, hvis du er i tvivl eller undrer dig

  Du kan forvente, at personalet i Børnehuset arbejder ud fra Aarhus Kommune og Dagtilbud Hasles værdier, normer, regler og indsatsområder. Du kan regne med at:

  • Dit barns trivsel og udvikling er et fællesansvar
  • Dit barn bliver set hver dag
  • Personalet lytter til dig, og hvad du har på hjerte
  • Omgangstonen er høflig og respektfuld
  • Vi bruger forskellige materialer (SUS, TRAS osv.) som pædagogiske arbejdsredskaber
  • Børnehuset holder fødselsdag for og med dit barn
  • Er vi bekymrede for dit barns udvikling og trivsel, taler vi med dig om det

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

  Sidst opdateret: 31. januar 2024