Krible Krable er kendetegnet ved, at vi omsætter den pædagogiske læreplan i praksis med særligt fokus på de to indsatsområder:
• Natur, udeliv og science
• Kommunikation og sprog

Natur, udeliv og science
Naturindsatsen i Krible Krable er inspireret af science-pædagogik. Det indebærer, at børnene undersøger og eksperimenterer med natur og naturfænomener.

Vores mål er:
• At børnene sanser og oplever naturen og dets fænomener på deres præmisser.
• At understøtte børns nysgerrighed og viden om naturen = tilegner sig naturfagligviden

Årligt præsenterer vi børnene for flere naturforløb over flere uger, hvor vi fordyber os i et tema. Eksempler på temaer kunne være fugle, vejr og vejr-fænomener, krible krable, jord, planter og afgrøder.
Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller og vores engagement motiverer børnene og øger deres nysgerrighed og opmærksomhed på at udforske og eksperimentere i naturen. Det skærper børnenes robusthed, mentale udvikling, naturfaglig viden og ikke mindst erfaringsbaseret viden med udeliv som følger dem resten af livet

Kommunikation og sprog
Børnene er sociale væsner, der har et ønske om at forstå og blive forstået.

Vi arbejder med børnenes sprogudvikling over hele dagen. I vores samtale med børnene fortæller vi, hvad vi gør og sætter ord på, hvad de gør. Dette er med til at styrke børnenes sprogforståelse og sprogbrug.
Vi holder dagligt morgensamling, hvor vi synger og får talt om, hvilke børn der er her og hvilke børn, der ikke er her.
Vi arbejder systematisk med sprogkasser, hvor vi blandt andet læser dialogisk læsning med børnene - vi læser en bog og har en kasse med konkreter/legetøj, der passer til historien. Kombinationen mellem ord, lyd og billeder er en visualisering, der giver børnene en bredere forståelse for det de hører.

Et hvert temaforløb indeholder elementer som:
• Fokusord, som bliver illustreret i form af billeder, navnekort eller konkreter
• Bøger
• Sange
• Ture
• Kreativ aktivitet
• Forældreinddragelse

Vores mål er at understøtter barnets sproglige udvikling ved:
• At præsentere børnene for nye ord, sætninger og en kort sammenhængende historie. Fokusordene bliver gentaget i en ny form, såsom billeder, konkreter produkt o.l.
• At arbejde i mindre grupper, hvor vi skaber ro, kontinuitet med fokus på barnets udvikling, vi har blik for barnets perspektiv og følger barnets spor.
• At have fokus på sproglige strategier som stilladsering, fylde forklarende information på og opmuntring og støtte til ihærdighed.

Krible Krable er en nyrenoveret vuggestue, som er opdelt i to stuer, Mariehøns og Skovmus. Vi er normeret til 26 børn.

Vi har en naturprofil og lige udenfor har vi vores legeplads og vores helt egen lille skov. Foran huset har vi en lille cykelbane.

 

Vuggestuen rummer 26 børn i alderen 0-3 år. 
Vi er 7 medarbejdere: fem pædagoger, en pædagogmedhjælper og en pædagogisk leder.
Vi er op delt i to stuer, hvor der er tilknyttet 13 børn og tre faste personaler. Stuerne er Mariehønsene og Skovmusene. Vi er skiftevis stueopdelt og aldersopdelt i grupper på tværs af stuerne. Arbejdet i mindre grupper på tværs af stuerne er i forbindelse med vores temaarbejde.
Overordnet set er vores læringsmiljøer tilrettelagt med henblik på, at børnene trives og udvikles og bliver den bedste udgave af sig selv. Dette er baseret på en tryg og tillidsfuld hverdag i samspil med forældrene.

Vi har elcykler. Det giver mulighed for at komme på længere ture, hvor vi kan opleve en bykultur eller en strand. Vi tager på tur i lokalområdet; amfiscenen, dyrelegepladsen, naturlegepladsen og Vestereng er inden for gåafstand.

Dagligdagen i vuggestuen
Kl. 06:30: Vuggestuen åbner og vi er fælles på én stue. Der tilbydes morgenmad frem til kl. 07:30.

Kl. 8:00: Vi fordeler os på stuerne.

Kl. 09:00: Vi holder samling på stuerne. Her spiser vi frugt og synger.

Kl. 9:30: Vi går i gang med formiddagens aktiviteter.

Kl. 10:30: Vi spiser frokost, derefter sover børnene middagssøvn.

Kl. 13:30 -14:00:  Vi spiser eftermiddagsmad, derefter er der forskellige aktiviteter.

Kl. 16:00: Vi samles på den ene stue eller på legepladsen.

Kl. 17:00: Vuggestuen lukker – fredag dog kl. 16:30

Traditioner i Vuggestuen Krible Krable
• Jul
• Fastelavn
• Vuggestuen fødselsdag
• Sommerfest
• Forældrekaffe
• Forældrearbejdsdag

 

Vi tilbyder morgenmad fra kl. 6:30 - 7:30. Vi tilbyder forskellige former for morgenmad, det kan være cornflakes, havregryn, havregrød og brød.
Vi får leveret frokost fra en ekstern leverandør – dette består af rugbrød med varieret pålægsfade med grøntsager. Vi tilgodeser særlige behov, såsom halal og allergi.
I skal medbringe én madpakke til jeres børn til eftermiddag.

I samarbejde med vores nuværende forældreråd, går vi ind for et minimalt indtag af sukker, hvilket betyder, at der til fødselsdage, bliver opfordret til at alt er uden sukker.
Til særlige arrangementer og traditioner i vuggestuen tilbydes børnene eksempelvis æbleskiver til jul og pandekager til sommerfest. Vi imødekommer, hvis I ønsker, at jeres barnet intet sukker må få.
I forbindelse med temaer og arrangementer laver vi maden sammen med børnene. Dette er både i køkkenet og over bål på legepladsen.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi vil sammen med jer præge huset, så det bliver et rart sted at være for både børn, forældre og personale.
Vi vægter forældresamskabelsen højt, herunder åben kommunikation og høj grad af gennemsigtighed. Derfor er det vigtigt, at I kommer til os med kommentarer og kritik, såvel positiv som negativ, så vi kan skabe en god stemning for alle.
Vi kommunikerer dagligt med forældrene om børnenes dag, men bruger også den digitale platform, til fælles beskeder og billederne fra hverdagen.
Vi har to gange årligt forældremøder med et aktuelt pædagogisk fokus.

Barnets start i vuggestuen
Der aftales en plan på baggrund af barnets alder og de informationer, I får om indkøringen dag for dag, herunder tid for aflevering og afhentning.
Vi anbefaler, at én forælder er i institutionen sammen med barnet de første par dage. Det næste skridt bliver, at forældrene går fra barnet i kortere tid, og gradvist bliver barnet i institutionen i længere tid. På denne måde sikres en god adskillelse fra forældrene og samtidig en begyndende tryghed til de nye omgivelser.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.