Rend og Hop er fysisk beliggende i boligområdet Herredsvang med Marienlystparken som nabo. Rend og Hop er etableret i 1989 og den har siden 2005 været idrætsinstitution. De fysiske rammer er såvel indendørs, som på legepladsen, præget af plads til bevægelse og motorisk udfordring, samt mulighed for at finde små rum til ro og fordybelse.

Vi gør rigtig meget ud af den tidlige indsats for de allermindste, men vi prioriterer også, at vores kommende skolebørn, skal have et rigtig givende sidste år i børnehaven. De samles en gang om ugen i skolegruppen, deltager i skoleuger, tager på ture til Moesgaard, svømmehallen og Himmelbjerget, og afsluttende holder de fest med spisning og dans.

Pædagogisk idræt og anerkendende relationer er vores primære arbejdsredskaber i samværet med børnene. At være meget i bevægelse er både sjovt, sundt og udfordrende. Samtidig er pædagogisk idræt et dannelsesværktøj med en række indbyggede generelle og universelle værdier, der er centrale i forhold til det enkelte menneskes personlige og sociale udvikling.

Pædagogisk idræt handler om bevidstheden om kroppen og dens funktion, om fordybelse og koncentration, om det individuelle og fællesskabet, om det kulturelle og om at udvikles som menneske.

Vores personale er præget af en god blanding af erfarne kræfter og ungt blod. Alle med kompetencer for at arbejde med og videreudvikle den pædagogiske idræt.
Personalet har alle en lyst og et ønske om at gøre Rend og Hop til et rart sted at være. Et sted man bliver set og hørt, et sted hvor de voksne har tid til den personlige kontakt, og hvor man interesserer sig for hinanden på en autentisk og oprigtig måde med udgangspunkt i det anerkendende.

Personalet har et stort ønske om at videreuddanne sig indenfor områder, der kan give en ekstra dimension til det at være idrætsinstitution. Derfor er vi også stolte af at have såvel krop- og bevægelsesvejledere, som livreddere tilknyttet.

Rend og Hop er opdelt i tre aldersopdelte stuer, samt et stort fællesrum.
Stuerne bruges af de enkelte grupper, som base for aktiviteter, samlinger og spisning. Fællesrummet er indrettet med idrætsfaciliteter og bruges både til at arbejde med de primære sanser, samt den mere frie og eksperimenterende leg.

Legepladsen er præget af mulighed for fysisk aktivitet med gynger, multibane, cykelstier og Tarzan-bane. Der er også indrettet et område med hængekøjer, hvor kroppen har mulighed for at slappe af.
Legepladsen har bålplads, der ofte bruges til madlavning, og et utal af kroge, hvor man kan få lov til at gemme sig med sine bedste venner.
Legepladsen har bærbuske og et æbletræ, der ud over at være et fantastisk klatretræ, hvert år producerer et hav af æbler til glæde for børn og voksne.

Vores nærmeste naboer er den pædagogisk ledede legeplads på Kappelvænget, samt skoven og de grønne områder ved Marienlystparken.
På legepladsen på Kappelvænget er det muligt at bruge de opsatte legeredskaber, køre en tur på mooncar, klappe en ged eller fodre de altid nysgerrige kaniner.
I Marienlystparken kan man gå på opdagelse i skoven, fange haletudser i søen og om vinteren opleve suset, når bobslæden bringes ned af de stejle bakker.

 

Vi har valgt en aldersopdelt struktur, fordi vi mener, at vi i højere grad kan yde en mere målrettet pædagogik med en aldersopdeling af børnene.
Vi ser, at børnene i høj grad søger andre børn, som de selv matcher alders- og udviklingsmæssigt. Vi ønsker at tilrettelægge det pædagogiske arbejde med hensyn til at tilgodese disse forhold.

Vi er dog opmærksomme på, at børn på forskelligt aldersniveau også har glæde af hinanden og de store børn skal have mulighed for at overlevere børnekulturen til de mindre børn.
Dette tilgodeser vi ved, at børnene er sammen i begyndelsen og i slutningen af dagen i vores fællesrum og på legepladsen. I løbet af året tilrettelægger vi også forskellige aktiviteter for hele børnegruppen eller aktiviteter, hvor børnene fra de tre stuer blandes. Dette ses blandt andet til vores temauger, som vi har fire af om året.

Børnene flytter stue, når der er ledige pladser og når de er parate til denne udfordring. Når et barn skal flytte fra en stue til en anden, vurderer vi barnets modenhed, vi tager hensyn til kammerater og venskaber og vi tager deres alder i betragtning. Det er en samlet vurdering af barnet, der afgør, hvornår det skifter stue.

Hver stue har tilkoblet to pædagoger og en til to pædagogmedhjælpere. Det er disse personaler, der planlægger dagens gang ud fra det enkelte barn og gruppens nærmeste udviklingszone.
Ud over en masse idræt, leg og bevægelse byder dagen, ugen og året også på kreative sysler, ture ud af huset, cirkus, fastelavn, julehygge og meget meget mere.

Dagen starter med at børnene har mulighed for morgenmad fra kl. 6.30 - 7.45. Denne består af brød, havregryn og havregrød. Som følge af vores sukkerpolitik serveres morgenmaden uden sukker.

Hvert andet år stemmer forældrene i afdelingen om, hvorvidt der skal være en frokostordning. I øjeblikket har vi frokostordning, hvilket betyder, at vi til frokost får leveret en kold anretning indeholdende forskellige slags pålæg, rugbrød og grønt.
Til eftermiddag har børnene selv madpakker med.

Sukkerpolitikken kan også ses til fødselsdage, tøndeslagning og i julemandens godtepose. Til jul og fastelavn er slikket udskiftet med frugt og legetøj, og ønsker man at dele ud til fødselsdage eller invitere børnene hjem, anbefaler vi, at man finder på alternativer til slik, is og kage.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Samarbejdet mellem forældre og personale er helt essentielt for barnets udvikling. 
Det er vigtigt, at forældrene føler sig trygge ved at aflevere deres barn, og det er vigtigt, at der er en god dialog og en gensidig tillid mellem forældre og personale.
Allerede ved det første møde, som oftest er en rundvisning, gøres der meget ud af at forklare om huset og dets pædagogik.
Når barnet er startet, vil der være en opstartssamtale, hvilken der følges op på efter tre måneder.

Hvert år får familien tilbudt en status- og udviklingssamtale, hvor man sammen gennemgår barnets udvikling og i tæt dialog laver aftaler for det videre forløb. Hvad skal der arbejdes med i hjemmet, og hvad skal der arbejdes med i afdelingen, set i forhold til barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Ud over de formelle møder og samtaler bestræber vi os på, altid at have tid til den uformelle garderobe-snak.

Ud over samarbejdet med den enkelte forældre har afdelingen også et overordnet samarbejde med forældrerådet.
Vores velfungerende forældreråd er samarbejdspartnere, såvel i den daglige pædagogiske diskussion, som ved afholdelse af arbejdsdage, diverse fester, samt ved organisering af forældrekaffe, der foregår den første fredag i måneden.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.