Vi er en lille integreret afdeling med børn fra 0-6 år fordelt på tre grupper. Vi har børn og medarbejdere med mange forskellige baggrunde og kulturer.

Vores fælles dannelsesgrundlag er de danske værdier og traditioner, men vægter respekten for hinanden og hvad vi hver især kommer med, og inddrager det gerne i hverdagen.

Vi vil gerne det gode samarbejde og kan tilbyde et højt fagligt niveau og stort engagement hos personalet, hvor systematik, reflekterende dialoger og en god professionel dømmekraft er medskabende til børnenes kontinuerlige læring og udvikling.

Hverdagen er fyldt med spændende og udviklende aktiviteter for alle børn. Vi vægter at komme på ture, både i lokalområdet, men også i Aarhus og omegn. Her har vi to minibusser, som gør os mere mobile.

Det gode sprogarbejde er en integreret del af vores hverdag, hvor dialoger, læsning, sang, inddragelse af konkreter og omverdens kendskab er omdrejningspunktet.

Hos os oplever forældrene et stort fokus på deres barns trivsel og udvikling, masser af udviklende børneaktiviteter og fordybelse. Vi afholder jævnlige forældresamtaler og holder den gode daglige kontakt med fokus på de gode løsninger for barnet. Vi har ofte flere søskende igennem en længere årrække i afdelingen.

De tre aldersopdelte børnegrupper har hver deres grupperum, toiletter og puslefaciliteter til de mindste børn.

Hver gruppe er indrettet, så den passer til den aktuelle børnegruppe. Rummene er fleksibelt indrettet, så borde kan klappes op, reoler er flytbare osv. Dette giver huset en høj grad af fleksibilitet, hvor et rum hurtigt kan omdannes til at bruges på nye måder og med plads til dans, musik eller kropslige aktiviteter.

I huset er der også flere små rum eller kroge med borde, som bruges til at fordele børnene i små grupper, så fordybelse og uforstyrethed kan finde plads.

Uderummet er ligeledes indrettet så det lægger op til forskellige typer af leg. Der er et stort multihus, hvor der blandt andet laves bålaktiviteter og en multiboldbane, gynger, sandkasse mm.

Uderummet indeholder også flere frugt- og kastanjetræer, nøddekrat og urtekrukker, hvor børnene kan gå på sanselige oplevelser.

 

Afdelingens tre grupper er fordelt således, at der er en god balance i antallet af børn i hver gruppe – oftest med maksimalt 15 børn i hver gruppe. Alle tre grupper er aldersopdelt.

Der er lige nu ansat ni pædagoger, en PGU medhjælper, en medarbejder nogle timer om dagen i køkkenet samt en pædagogisk leder. I perioder kan der være studerende, praktikanter eller andre typer af ansættelser i kortere eller længere perioder.

Vi prioriterer den højest mulige grad af uddannet personale, så vi har den bedst mulige faglige basis for børnenes trivsel og udvikling, hele dagen igennem.

Dagens aktiviteter

Hver måned tager vi udgangspunkt i et fælles overordnet tema i huset, hvor hver børnegruppe arbejder mod forskellige mål, alt efter alder og udvikling, men med fælles udgangspunkt i de overordnede nationale læreplanstemaer.

Til hvert tema knytter vi 1-2 bøger, som vi bruger til dialogisk læsning. Hver bog læses flere gange, og arbejder hen imod at barnet kan genfortælle historien. Vi taler om nye ord, skaber dialog og laver en kreativ aktivitet, som knytter sig til historien. Alt sammen er det med til at udvide barnets forståelse og sproglige udvikling.

Ofte laver vi fælles bål om fredagen. Nogle gange med grød, popcorn eller varm kakao. Andre gange nyder vi bare at være sammen om bålet, snakke og kigge ind i flammerne.

Vi prioriterer, at der foregår gode pædagogiske aktiviteter hele dagen igennem.

Vores to minibusser, som vi har i et samarbejde med Børnehuset Fjældevænget, gør det muligt at komme på ture med en mindre gruppe børn.

Dette understøtter blandt andet:

 • Børnenes omverdens erfaring
 • Sprogforståelse og ordudvikling
 • De sociale kompetencer
 • Natur og naturoplevelser
 • Kultur og æstetiske oplevelser

Følgende fælles traditioner og begivenheder vægter vi højt:

 • Fødselsdage – vi hylder barnet, synger fødselsdagssang, har flag og barnet er i centrum.
 • Fastelavn – vi slår katten af tønden, klæder os ud, synger de gamle sange
 • Påske – vi klipper pynt og hænger det op, taler om forårs- og påsketraditioner
 • Skoleuge – uger for de kommende skolebørn, hvor de møder andre børn fra andre afdelinger og laver aktiviteter, som knytter sig til det at gå i skole
 • Storbørnsafslutning – vi siger pænt farvel til de børn som skal starte i skole
 • OL uge – fælles arrangement for alle afdelinger i dagtilbuddet med fokus på krop og bevægelsesaktiviteter i en sjov atmosfære
 • Sommerfest – fest for både børn, forældre, søskende og personale, hvor vi spiser sammen og børnene optræder for de voksne
 • Jul – december måned er fuld af særlige aktiviteter, sange, klip, pynt, juletræ, vi spiser risengrød, besøger lokalområdets kirke, går Lucia. Desuden holder vi en stor fest for børn, forældre og søskende, hvor samværet og hygge er i fokus
 • Forældrerådet har også ind imellem afholdt særlige arrangementer
 • I samarbejde med Kulturhus Herredsvang afvikler vi også løbende fælles forældrecafé-eftermiddage. Her er alle forældre og børn i dagtilbuddet velkomne – fokus vil være på det lokale kendskab til hinanden og til gode aktiviteter for børn i nærområdet.

 

 

Hvert andet år stemmer forældrene i afdelingen om, hvorvidt der skal tilbydes et dagligt måltid. Lige nu har forældrene besluttet, at der skal være en madordning. Hver dag leveres der en kold anretning til frokost med tilhørende årstidens grønt samt hjemmebagt rugbrød. Madfirmaet garanterer en økologigrad på 92 %. Der leveres halal, vegetar og tages hensyn, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller intolerans.

Når børnene spiser er de delt i mindre grupper med en voksen til hver gruppe. Her animeres der til at smage på det forskellige mad og der tales med børnene om den mad, der serveres. Der lægges vægt på rolige omgivelser og fokus på fællesskabet og dialogen under måltidet, samt en høj grad af selvhjulpethed i forhold til barnets alder og udvikling.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vores samarbejde med forældrene starter allerede inden barnet starter. Når barnet har fået en plads i afdelingen, udsender vi et velkomstbrev samt forældrepjecer fra afdeling og dagtilbud til forældrene på mail. Herefter kontaktes forældrene af barnets kommende kontaktpædagog og der laves aftale om opstarten og den første periode.

Ved opstarten forventer vi, at forældrene har sat nogle dage af til at barnet kommer godt i gang. Der vil også være en opstartssamtale med kontaktpædagogen, hvor vigtige emner omkring barnet drøftes.

Efter ca. tre måneder afholdes en samtale med forældrene med fokus på barnets trivsel og udvikling i den første periode. Ved denne samtale deltager kontaktpædagogen og den pædagogiske leder sammen med forældrene.

Én gang om året tilbydes en status- og udviklingssamtale, som er et frivilligt tilbud til forældre, der har børn i et dagtilbud.
I samtalen udveksler forældre og personale viden, erfaringer og ønsker om barnets trivsel, læring og udvikling. 

Forældrene modtager inden samtalen et link, hvor de inviteres til at svare på en række spørgsmål om barnets udvikling indenfor en række områder. Forældrenes og personalets vurderinger samles elektronisk i en rapport, som blandt andet indeholder en grafisk fremstilling – et dialoghjul - af de vurderinger, der er foretaget. Dette dialoghjul er det fælles udgangspunkt for samtalen mellem forældre og pædagog.

Vi oplever ind imellem, at man som forældre kan have et andet blik eller en anden tilgang – måske endda et andet børnesyn - i forhold til, hvad der er vigtigt for barnets nærmeste udvikling og/eller trivsel.

Det er vigtigt for os, at alle perspektiver bliver vendt og hørt I samarbejdet med forældrene. Så vores fælles fokus altid bliver på, hvad der er bedst for barnets trivsel og nærmeste udvikling.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.