Vi er en integreret afdeling med 52 børn fra 0-6 år. Vores fokus ligger på bevægelse og rytmik. I vores institution er stuer, fællesrum og legeplads indrettet til bevægelse med materialer og legetøj, som børnene kan kravle, klatre og tumle med.
Vi arbejder så vidt muligt i mindre grupper med fokus på det enkelte barn.

Forældrene er de vigtigste i barnets liv og Bakken danner rammen om en stor del af barnets hverdag. Vi ser forældrene som nære samarbejdspartnere, hvor samarbejdet baseres på åben dialog med gensidig interesse for hverdagen og barnets udvikling.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang og Aarhus Kommunes 3 værdier – troværdighed, respekt, og engagement. For at alle børn kan mødes ligeværdigt, må de mødes forskelligt. Alle børn har forskellige behov og dem møder vi dem i.

Til at varetage opgaven og være medskabere af et godt børneliv er vi 12 voksne i en dejlig blanding af unge og ældre, mænd og kvinder med forskellig baggrund. Alle har vi kompetencer indenfor flere felter – musik/rytmik, kreativitet, sprog, udeliv og idræt.

Børnehuset Bakken har i en årrække fungeret som SFO, men i 2017 blev huset gennemrenoveret og danner nu rammen om det gode børneliv for 52 børn i alderen 0-6 år.

Hjertet i huset er vores store fællesrum, hvor vi ofte samles og udfolder os. I huset er der 3 stuer og herudover har vi kontor, personalerum og køkken. Huset er indrettet dynamisk – alle borde er på hjul, så vi hurtigt kan rydde et gulv til en motorikbane eller sætte et bord op til fællesspisning.

Vi har en legeplads, der opfordrer til bevægelse, og vi bruger den flere gange dagligt. Legepladsen bliver ikke kun brugt til fri leg, men også til planlagte aktiviteter. Legepladsen er stor og rummelig med mulighed for opdeling. Legeredskaberne tæller gynger, sandkasser, amfiscene, rutshebane mv. og er primært lavet i naturmaterialer. De yngste har deres egen legeplads, så de i ro og mag kan udforske verden omkring dem.

 

I Børnehuset Bakken er børnene fordelt på 3 grupper:

 • Hos Søstjernerne går de 0 til 2-årige. Her er bl.a. fokus på motorik og sprog.
 • Delfinerne er for de 2 til 4-årige. Her er også fokus på motorik og sprog, men der arbejdes også intenst med relationer.
 • Hos Blæksprutterne huserer de 4 til 6-årige. Her har vi fokus på – hvem er jeg – i verden. Udover de førnævnte områder, arbejder vi med konfliktløsning. At lære egne og andres grænser at kende og det at finde sin plads i fællesskabet.

Fælles for de 3 grupper er, at aktiviteterne foregår – så vidt muligt - i små grupper og med udfordringer, der er tilpasset det enkelte barns udviklingstrin.

I Børnehuset er der pt. ansat 6 pædagoger, to medhjælpere, en pædagogstuderende, en køkkenmedarbejder nogle timer om dagen, samt en pædagogisk leder. I perioder kan der være studerende, praktikanter eller andre typer af ansættelser i kortere eller længere perioder.
Vi prioriterer en høj grad af uddannet personale, så vi har den bedst mulige faglige basis for børnenes trivsel og udvikling, hele dagen igennem.

Hver måned tager vi udgangspunkt i et fælles overordnet tema i huset, hvor hver børnegruppe arbejder med forskellige mål, alt efter alder og udvikling, men med fælles udgangspunkt i de overordnede nationale læreplanstemaer. Vi prioriterer, at der foregår gode pædagogiske aktiviteter hele dagen igennem.

I Børnehuset Bakken er bevægelse tænkt ind, som en naturlig del af en hverdag, hvor børnene er aktive deltagere og ikke passive tilskuere. Fx omkring spisning, borddækning, oprydning og af- og påklædning.
Til den daglige samling på alle stuer bruges bevægelseslege, sanglege eller fagtesange, som en variation mellem det stillesiddende og det aktive.

Vi har mange traditioner, som er med til at gøre året varieret for børn og voksne. De faste fester og anledninger hen over året bruger vi til at lære børnene sociale kompetencer og lære dem om kost, sanser og kultur.

Hvert andet år stemmer forældrene i afdelingen om, hvorvidt der skal tilbydes et dagligt måltid. I Børnehuset Bakken får vi i øjeblikket frokost fra en leverandør. Vi oplever, at det er lækkert, varieret og farverigt. Hver dag leveres der en kold anretning til frokost med tilhørende årstidens grønt samt hjemmebagt rugbrød. Madfirmaet garanterer en økologigrad på 92 %. Der kan bl.a. leveres halal og vegetar. Der tages hensyn, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller intolerans.

Når børnene spiser, er de delt i mindre grupper med en voksen i hver gruppe. Her animeres der til at smage på forskellig mad og der tales med børnene om den mad, der serveres. Der lægges vægt på rolige omgivelser og fokus på fællesskabet og dialogen under måltidet, samt en høj grad af selvhjulpenhed i forhold til barnets alder og udvikling. Vi gør meget ud af at spisningen skal være en rolig stund, hvor der er plads til at hygge sig med sidemanden og lære nogle gode bordmanerer. Børnene er med i de daglige rutiner, når vi dækker bord og rydder op.
Eftermiddagsmaden er en dejlig madpakke hjemmefra.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi vægter et tæt forældresamarbejde, for at sikre de bedst mulige betingelser for jeres barn.
Samarbejdet med forældrene starter, når barnet har fået en plads i afdelingen. Vi udsender et velkomstbrev samt forældrepjecer fra afdeling og dagtilbud til forældrene på mail.
Ved opstarten forventer vi, at forældrene har sat nogle dage af til at barnet kommer godt i gang. Der vil også være en opstartssamtale med kontaktpædagogen, hvor vigtige emner omkring barnet drøftes.

Efter tre måneder afholdes en samtale med forældrene med fokus på barnets trivsel og udvikling i den første periode. Ved denne samtale deltager kontaktpædagogen og den pædagogiske leder sammen med forældrene.

Ca. én gang om året tilbydes en status- og udviklingssamtale, som er et frivilligt tilbud til forældre, der har børn i et dagtilbud. I samtalen udveksler forældre og personale viden, erfaringer og ønsker om barnets trivsel, læring og udvikling. 

Vi vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde og for at sikre det bedst mulige samarbejde mellem forældre og institution er det vigtigt, at alle parter ved, hvad vi kan forvente af hinanden:

I Børnehuset Bakken er det vigtigt, at du som forælder sørger for at:

 • Dit barn er frisk og udhvilet og har spist morgenmad
 • Dit barns velbefindende er godt og at dit barn er rask
 • At du kommer til personalet hvis du er i tvivl eller undrer dig

Du kan forvente, at personalet i Børnehuset arbejder ud fra Aarhus Kommune og Dagtilbud Hasles værdier, normer, regler og indsatsområder. Du kan regne med at:

 • Dit barns trivsel og udvikling er et fællesansvar
 • Dit barn bliver set og hørt hver dag
 • Personalet lytter til dig og hvad du har på hjerte
 • Omgangstonen er høflig og respektfuld
 • Er vi bekymrede for dit barns udvikling og trivsel, taler vi med dig om det

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.