Gå til hovedindhold

Vuggestuen Hasle

Velkommen til Vuggestuen Hasle - en vuggestue med krop og bevægelsesprofil. Her handler det gode børneliv om at børnene, lige fra de deres spæde start på institutionslivet, bliver støttet i at udvikle sig til robuste og livsduelige mennesker.

 • Læs op

Indhold

  Vi er otte fastansatte. En leder, fire pædagoger, en studerende og to medhjælpere.
  Vi har periodisk studerende fra VIA og Diakonhøjskolen. Det giver en bred mangfoldighed i huset og er med til at gøre Vuggestuen Hasle til et spændende og udviklende sted at være. Både for børn, forældre og ansatte.

  Vi er fordelt på to stuer: Myretuen og Bikuben. Her er vi når vi holder samling og spiser, ellers er vi sammen om mange aktiviteter.

  Børnene i Vuggestuen Hasle skal være trygge og glade børn. På den måde udvikler de sig i trygge omgivelser, sammen med jævnaldrende børn og kompetente voksne. Derfor vil det altid være første prioritet for os.
  Når barnet begynder i vuggestuen, er der tilknyttet en kontaktpædagog, der følger barnet og forældrene hele vuggestuetiden. Især i starten indtil begge parter er trygge ved vuggestuen.

  Krop og bevægelsesprofil
  Vi arbejder målrettet med at gøre børnene selvhjulpne, så barnet gennem egne handlinger bl.a. kommer til at styrke motorik, selvtillid og selvværd.
  Vuggestuen Hasle har en krop og bevægelses profil. Krop og bevægelse er med til at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, styrke udholdenhed og bevægelighed og dermed styrkes også børnenes forudsætninger for at udvikle sig.
  Vores primære opgave i denne sammenhæng er at skabe rammerne, inspirere, guide, støtte og glæde os sammen med barnet, når noget, som er svært, alligevel lykkes. Det kræver ro, tid og anerkendelse at lære noget nyt. Derfor forsøger vi at signalere til barnet, at vi har tid og lyst til, at barnet øver sig, og vores tid er ikke vigtigere end barnets tid.

  Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns kunnen, lyst og alder. Ved at hjælpe barnet til f. eks. at kunne tage bukser på selv, at kravle i stedet for at blive løftet eller prøve en løbecykel på legepladsen får barnet bevæge erfaring, bliver selvhjulpen, selvstændig og får selvværd. 

  Soveprocedure i vuggestuen
  De fleste børn sover 1½ - 2 timer, mens andre kan have behov for at sove mere eller mindre. Med udgangspunkt i at børn ikke kan sove for meget, vækker vi ikke børn. Vi tager udgangspunkt i barnets behov.  
  Hvis I er i tvivl om jeres barn har fået den søvn det har brug for, så kig på barnet. Hvis barnet er udhvilet og harmonisk, så har det formentlig sovet tilstrækkeligt.

  Sådan ser her ud

  Forrige Næste

  I vores hus er der to grupperum, puderum, fordelingsgang, garderobe, puslerum samt køkken. Som tilbygning til det ene grupperum har vi krybberum og nedgang til legepladsen via en rampe. På førstesalen har vi vores motorikrum.

  Vi har den mest vidunderlige have, med stort kastanjetræ, bakke med ruchebane, gynger og masser af mulighed for at gemme sig.

  Læs mere om Vuggestuen Hasle

  Dagligdagen i Vuggestuen Hasle

  Kl. 6:30: Vuggestuen åbner og der tilbydes morgenmad frem til kl. 7.30

  Kl. 7.30-9.00: Vi leger og tilbyder forskellige læringsrum.

  Kl. 9:00 – 9:30: Vi holder morgensamling i de to grupper; Myretuen og Bikuben.
  Alle får lidt brød og vand. Samling er også en pædagogisk aktivitet.
  Vi anbefaler at jeres barn kommer før eller efter samling, for at give børnene det bedste læringsrum - uden for mange afbrydelser.
   
  Kl. 9:30 – 10:30: Vi tilbyder børnene forskellige aktiviteter hvor vi tager udgangspunkt i børnenes udvikling, trivsel, læring og dannelse. Det kan foregå i huset, på legepladsen og andre gange tager vi på tur.

  Kl. 10:30: Vi spiser frokost i de to grupper; Myretuen og Bikuben.
  Vi giver os god tid, hygger og snakker med hinanden, mens vi spiser.

  Kl. 11:00 – 11:30: Alle børn pusles, der leges lidt, læses historie m.m.
  De små børn puttes i krybberummet, og de store børn finder deres madrasser og dyner i puderummet. Der går en voksen med de store børn i puderummet. Vi lytter til stille musik eller læser en bog. De børn der har sovet formiddagslur, vågner som regel nu. De bliver puslet, spist og leget.

  Kl. 12:00-13:00: De voksne går til pause på skift.  Der er altid mindst én voksen i underetagen.

  Kl. 13:00 – 14:00: De store børn vågner nu. Nogle dage soves der længe, andre dage vågner børnene tidligt.
  Vi har eftermiddagscafe, hvor vi spiser ”løbende”, hvor store og små børn på tværs af stuerne spiser sammen.
  Eftermiddagsmaden indtages stille og roligt, og vi gør meget ud af, at der er plads til at børnene kan sidde og vågne i deres eget tempo.

  Kl. ca. 14:30: Vi er som regel færdige med at spise eftermiddagsmad og hele huset er åbent. De voksne fordeler sig i de enkelte rum med diverse aktiviteter. Hvis vejret tillader det, går vi på legepladsen om eftermiddagen

  Kl. 15:00: Nu begynder de første børn at blive hentet.

  Vuggestuen lukker kl. 17.00 tirsdag, onsdag og torsdag og kl. 16:30 mandag og fredag.

  Vi tilbyder morgenmad bestående af havregryn med mælk eller havregrød. Det kan også være andet afhængigt af den aktuelle børnegruppe, der spiser morgenmad.

  Til frokost er der mad fra en leverandør. Her tilbydes der rugbrød med pålæg og grønt. Der er mos til de børn, der har brug for det.

  Børnene har eftermiddagsmadpakke med hjemmefra. Det skal være et let eftermiddagsmåltid, som kan bestå af brød og frugt. 

  Vi har ikke en sukkerpolitik i institutionen, men vi opfordrer til at slik og andet sødt er noget børnene får derhjemme og ikke i institutionen.

  Vi prioriterer at der er ro, tid, hyggesnak og respekt for det enkelte barn under måltidet.

  De voksnes rolle er at opmuntre, støtte og vejlede. Derfor bliver den voksne, så vidt det er muligt, siddende ved bordet under hele måltidet.

  Vi bestræber os på, at barnet gør så meget som muligt selv. Den voksne er vejledende og giver sig god tid til, at barnet eksperimenterer og prøver sig frem.

  De store børn hjælper med at dække bord, øser selv mad op, smører selv deres rugbrød og hælder vand op.
  Efter måltidet hjælper både store og små med at bære eget service over på rullebordet.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Vores samarbejde med forældrene starter allerede inden barnet starter. Når barnet har fået en plads i afdelingen kontakter vi jer og aftaler opstarten.

  Ved opstarten forventer vi, at forældrene har sat mindst en uge af til at barnet kommer godt i gang. Der vil også være en opstartssamtale med kontaktpædagogen, hvor vigtige emner omkring barnet drøftes.

  Efter ca. tre måneder afholdes en samtale med forældrene med fokus på barnets trivsel og udvikling i den første periode. Ved denne samtale deltager kontaktpædagogen og den pædagogiske leder sammen med forældrene.

  Ca. én gang om året tilbydes i øvrigt en status- og udviklingssamtale, som er et frivilligt tilbud til forældre, der har børn i et dagtilbud.

  I samtalen udveksler forældre og personale viden, erfaringer og ønsker om barnets trivsel, læring og udvikling.

  For at sikre det bedst mulige samarbejde mellem forældre og institution er det vigtigt, at alle parter ved, hvad vi kan forvente af hinanden. Vi vægter et åbent og ærligt forældresamarbejde.

  I Vuggestuen Hasle er det vigtigt, at du som forælder sørger for at:

  • Dit barn er frisk og udhvilet
  • Dit barn har spist morgenmad (Der tilbydes morgenmad til de børn, der møder ind 6:30-7:30)
  • Dit barns velbefindende er godt
  • At dit barn er rask
  • At du kommer til rette vedkommende, hvis du er i tvivl eller undrer dig

  Du kan forvente, at personalet i Vuggestuen Hasle arbejder ud fra Aarhus Kommunes og Dagtilbud Hasles værdier, normer, regler og indsatsområder. Du kan regne med at:

  • Dit barns trivsel og udvikling er et fællesansvar
  • Dit barn bliver set hver dag
  • Personalet lytter til dig, og hvad du har på hjerte
  • Omgangstonen er høflig og respektfuld
  • Vi bruger forskellige materialer (SUS, TRAS osv.) som pædagogiske arbejdsredskaber
  • Er vi bekymrede for dit barns udvikling og trivsel, taler vi med dig om det

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Samarbejde med forældre

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Dit barns udvikling og trivsel

  Sidst opdateret: 4. december 2023